| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

1

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 6 years, 3 months ago

Velkommen til en wiki om kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet

 

Billedresultat for doctorBilledresultat for quality improvement         

 

Denne wiki er målrettet læger, som deltager i speciallægeuddannelsens kursus SOL-1 om Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse.

 

Wikien består foreløbigt af over 200 sider med begreber (cirka 60), aktører (cirka 40) og litteraturhenvisninger (cirka 90), som kan findes via links i teksten, søgefeltet (øverst til højre), Navigator (til højre), fanebladet Pages & Files (øverst til venstre) og SideBar-boksen (i højre side af skærmbilledet). Her er eksempler på, hvad du kan finde:

 

Denne wiki er lavet af Jesper Buchholdt Gjørup og er tænkt som en kilde til viden, som løbende kan opdateres.

Hvis du mangler oplysninger - eller finder fejl eller unøjagtigheder, må du meget gerne sende besked til jesper.gjoerup@gmail.com

Positiv feedback og forbedringsforslag er også meget velkomne.

 

# 26-11-2017

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.